2′-O-甲氧乙基反义寡核苷酸应用于杜兴肌肉萎缩症的体外研究
2′-O-갑양을기반의과핵감산응용우두흥기육위축증적체외연구
Evaluation of a new antisense oligonucleotide chemistry - 2′-O-Methoxyethyl in Duchenne muscular dystrophy in vitro
저자의 최근 논문